Zásady ochrany soukromí spotřebitelů

Na Vašem soukromí nám záleží!

 

Za účelem budoucí nabídky a zlepšování kvality služeb poskytovaných společností SAMOLEPKYnaZED.cz, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91511 (Dále jen „společnost“) je oprávněna na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je při zadání požadavku dobrovolně poskytl(a).

Společnost bude tyto údaje zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v rozsahu odpovídajícím uvedenému účelu. S ohledem na účel tohoto zpracování bude Společnost poskytnuté údaje zpracovávat po dobu, dokud nedojde k naplnění účelu jejich zpracování nebo odvolání Vašeho souhlasu. Stejným způsobem můžete uplatnit i kterékoli ze svých práv přistupovat a žádat Společnost o vysvětlení, opravu, blokaci či odstranění svých osobních údajů v případě, že zjistíte, nebo budete mít podezření, že Společnost jako správce Vaše údaje zpracovává v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné či neaktuální s ohledem na výše uvedený účel jejich zpracování.

Příjemný nákup Vám přeje tým

www.SAMOLEPKYnaZED.cz